British National Bibliography

Kazantzakis, Nikos, 1883-1957

http://bnb.data.bl.uk/id/person/KazantzakisNikos1883-1957

family name Kazantzakis
given name Nikos
has created
Alexander the Great / Nikos Kazantzakis
At the palaces of Knossos / Nikos Kazantzakis
Christ recrucified / Nikos Kazantzakis
Christ recrucified / Nikos Kazantzakis
Christ recrucified / Nikos Kazantzakis
England / Nikos Kazantzakis
Freedom and death / Nikos Kazantzakis
Freedom and death / Nikos Kazantzakis
Friedrich Nietzsche on the philosophy of right and the state / Nikos Kazantzakis
God's pauper / Nikos Kazantzakis
God's pauper / Nikos Kazantzakis
God's pauper, St. Francis of Assisi / Nikos Kazantzakis
Report to Greco / Nikos Kazantzakis
Report to Greco / Nikos Kazantzakis
Report to Greco / Nikos Kazantzakis
Serpent and lily / Nikos Kazantzakis
The Odyssey / Nikos Kazantzakis
The fratricides / Nikos Kazantzakis
The fratricides / Nikos Kazantzakis
The last temptation / Nikos Kazantzakis
The last temptation / Nikos Kazantzakis
The last temptation / Nikos Kazantzakis
The selected letters of Nikos Kazantzakis / Nikos Kazantzakis
Travels in China and Japan / Nikos Kazantzakis
Travels in Greece / Nikos Kazantzakis
Zorba The Greek / Nikos Kazantzakis
Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis
Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis
Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis
Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis
Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis
is like
000000012276806X
Q214622
life event
1883
1957
name Nikos Kazantzakis
type
Agent
Agent
Person
has contributed to Nikos Kazantzakis: a biography based on his letters / Helen Kazantzakis
same as 14771803